Felhasználási feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
Kérjük Önöket, hogy regisztráció és megrendelés előtt figyelmesen olvassák el az ’Általános szerződési feltételek’-et és szolgáltatásainkat kizárólag akkor vegyék igénybe, 
ha azokkal maradéktalanul egyetértenek! 
Szerződéskötés a "SZT. Bernát Rózsafüzér Manufaktúra Kft. és a megrendelő között nem köttetik írásbeli szerződés, ezért cégünk azokat nem iktatja és a későbbiekben nem kereshetők vissza. A szerződéskötés ráutaló magatartással történik, szerződéskötésnek minősül ezáltal minden telefonon (szóban), fax-on, e-mail-en és a  www.rudorfer.hu weboldalon keresztül elküldött és leadott 
megrendelés. Mindkét fél érdekében kérjük, hogy megrendelését lehetőség szerint írott formában (fax, e-mail, regisztrált ügyfelek esetén  e-shop-on keresztül a megadott 
elérhetőségeinken) juttassa el hozzánk! A szerződések nyelve: magyar. A felek közti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollévők között kötött szerződésekről 
szóló 17/1999. (II/5.) kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. 
A szerződés tárgya 
A szerződés tárgya a "Szt. Bernát Rózssfüzér Manufaktúra Kftt. www.asvanyrozsafuzeraruhaz .hu internetes áruházában található valamennyi árucikk, melyek jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásokból tudhatók meg.   
 
Garanciális feltételek 
A vevőhöz hibásan, sérülten érkező termékek helyett cégünk hibátlan csere-terméket küld saját költségére az eredeti megrendelésben szereplővel megegyező termék formájában, 
vagy amennyiben az idő közben elfogyott a raktárkészletből, egy, a vevővel egyeztetett termék formájában, azonos értékben. Amennyiben cégünk nem a megrendelt árut küldi el 
a vevőnek, azt a vevő írásbeli értesítését követően szintén cégünk költségére megküldjük vevő részére. Ha vevő a megrendelésben szereplő termékeket kapja kézhez, mégis cserét 
szeretne kérni, erre is lehetőséget biztosítunk, de ez esetben az eredetileg kiküldött termék cégünkhöz való visszajuttatásának költsége,  és a cseretermék vevőhöz való eljuttatásának költsége is vevőt terheli. Kérjük, az ilyen eseteket írásban jelezzék kapcsolattartónknak (megadott elérhetőségeinken: fax, e-mail), aki felveszi a kapcsolatot
Önökkel a további ügyintézéssel és egyeztetéssel! 
A vevő által nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból eredő, a terméken történt meghibásodásért, sérülésekért cégünk nem vállal felelősséget és nem biztosít 
csereterméket, sem pénzbeli visszatérítést.